Глосарій термінів Фондового ринку

БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ

офіційне видання біржі, в якому публікуються курси цінних паперів та супровідна інформація, яка не може бути віднесена до конфіденційної або до такої, що згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню.
Ещё