Глосарій термінів Фондового ринку

БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ

договір про виконання угоди щодо поставки біржового товару проти оплати коштів, укладення якого є можливим лише між членами біржі за формою, встановленою правилами біржі.
Ещё