Глосарій термінів Фондового ринку

БАЗОВИЙ АКТИВ

предмет деривативу: цінні папери, товари або кошти.
Ещё