Глосарій термінів Фондового ринку

БЕЗДОКУМЕНТАРНА ФОРМА ЦІННОГО ПАПЕРА

здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.
Ещё