Глосарій термінів Фондового ринку

БЕТА

показник систематичного ризику.
Ещё