Глосарій термінів Фондового ринку

ВІДОМІСТЬ РЕЄСТРАТОРІВ

обліковий документ, у якому реєструються дані про всі подані заяви на придбання акцій.
Ещё