Глосарій термінів Фондового ринку

ВІДСОТКОВА СТАВКА

сума, виражена у відсотках на рік, які позичальник сплачує кредиторові в обмін на використання грошей, узятих у позичку.
Ещё