Глосарій термінів Фондового ринку

ІНВЕСТИЦІЯ

довгострокове інвестування капіталу (приватного або державного) в галузі економіки як усередині країни, так і за її межами з метою отримання прибутку.
Ещё