Глосарій термінів Фондового ринку

ВАРІАЦІЙНА МАРЖА

грошова сума, яка має бути нарахована на кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі терміновими контрактами або списана з цього рахунку за підсумками клірингу щодо кожного біржового дня (торговельної сесії).
Ещё