Глосарій термінів Фондового ринку

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕКАЗНИЙ

письмовий наказ держателя такого векселя, адресований векселедавцю, про виплату суми грошей третій особі в зазначений строк (шляхом індосаменту).
Ещё