Глосарій термінів Фондового ринку

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТИЙ

письмове просте зобов’язання векселедавця про виплату суми грошей власникові векселя у зазначений строк.
Ещё