Глосарій термінів Фондового ринку

ІНВЕСТОР

особа, яка під час купівлі цінних паперів передусім зацікавлена в одержанні регулярного доходу, безпеки первинних капіталовкладень і, якщо можливо, в прирості капіталу.
Ещё