Глосарій термінів Фондового ринку

ВИПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

зареєстрована в установленому порядку сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають однакові права.
Ещё