Глосарій термінів Фондового ринку

ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

надання послуг, що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами на біржовому та організаційно-оформленому позабіржовому ринку цінних паперів.
Ещё