Глосарій термінів Фондового ринку

ДЕПОЗИТ БАНКІВСЬКИЙ

грошові кошти фізичних і юридичних осіб або цінні папери, передані на зберігання до банку за відповідну плату.
Ещё