Глосарій термінів Фондового ринку

ІНВЕСТОРИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ

фінансовий інститут, який інвестує кошти в цінні папери.
Ещё