Глосарій термінів Фондового ринку

ДЕРИВАТИВ

стандартний документ, що засвідчує право та (або) зобов’язання придбати чи продати цінні папери, кошти (валютні цінності), матеріальні або нематеріальні активи (товари) на визначених ними умовах у майбутньому.
Ещё