Глосарій термінів Фондового ринку

ДИВІДЕНД СПЕЦІАЛЬНИЙ

додатковий дивіденд, який може бути у вигляді грошових коштів або акцій, які сплачуються додатково до звичайних дивідендів компанії.
Ещё