Глосарій термінів Фондового ринку

ДИВІДЕНД У ВИГЛЯДІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

частка чистих доходів корпорації, яка виплачується акціонерам корпорації у вигляді цінних паперів.
Ещё