Глосарій термінів Фондового ринку

ДИВІДЕНДИ

платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих цією юридичною особою, у зв’язку з розподілом частини її прибутку.
Ещё